Knauf Ceiling SolutionsKnauf Ceiling Solutions

Další

Hledání řešení požární odolnosti stropních/střešních konstrukcí

Při hledání řešení požadavků na požární odolnost podhledových systémů je nutné v prvé řadě přesně specifikovat typ resp. klasifikaci požární odolnosti, vyžadovanou v PBŘS:
  • R   - podhled plní funkci ochrany nosné konstrukce, tzn. zajišťuje statickou funkci nosných prvku po požadovanou dobu; tento požadavek je nejméně náročný na materiální řešení, vyžaduje se pouze specifikace chráněných nosných prvků.
  • REI - požaduje se zajištění požární odolnosti celé stropní/střešní konstrukce, kterou tvoří podhled, mezistropní dutina, staticky účinné nosné prvky stropu/střechy a záklop/střešní plášť; tento požadavek je splnitelný s většinou standardních materiálů řady Thermatex; vyžaduje se specifikace nosné konstrukce stropu/střechy, parametry záklopu/střešního pláště, potřebná podvěsná výška/vzdálenost od chráněných prvků nosné konstrukce.
  • EI  - podhled plní funkci samostatného požárního předělu chránícího vedení nad podhledem nebo únikovou cestu, tzn. pouze konstrukce podhledu zajišťuje celou požární odolnost; tento požadavek je nejnáročnější, vyžaduje použití desek Thermatex tl. 40 mm nebo použití položené izolace 2x50 mm CNF Board D9 (ve vybraných konfiguracích).

Ve formuláři můžete zadat požadavek na požární odolnost a technickou specifikaci nosné konstrukce, nabídneme Vám tomu odpovídající technické řešení


Ochrana staticky fungujících nosných prvků

Specikace požadavku na požární odolnost a chráněné konstrukce

Technická specifikace konstrukce

(Vzdálenost od spodní hrany záklopu k zadní straně podhledu)

Podrobnější popis/Další požadavky (akustika, omyvatelnost, hygiena)

Zbývá znaků: 600

Uveďte prosím kontaktní údaje

* Povinná pole


Zajištění požární odolnosti celé konstrukce stropu/střechy

Specikace požadavku na požární odolnost a chráněné konstrukce

Poznámka pro požární odolnosti s požadavkem do REI30 je možné samozřejmě použít i technická řešení využívající samostatné požární předěly.

Technická specifikace konstrukce

(Vzdálenost od spodní hrany chráněné nosné konstrukce k zadní straně podhledu)

Formát desky [mm]
Podrobnější popis/Další požadavky (akustika, omyvatelnost, hygiena)

Zbývá znaků: 600

Uveďte prosím kontaktní údaje

* Povinná pole


Podhled ve funkci samostatného požárního předělu

Specikace požadavku na požární odolnost a chráněné konstrukce

Technická specifikace konstrukce

(Prostor pro případné rozebírání podhledu)

Formát desky [mm]
Podrobnější popis/Další požadavky (akustika, omyvatelnost, hygiena, nárazuvzdornost)

Zbývá znaků: 600

Uveďte prosím kontaktní údaje

* Povinná pole