Knauf AMFKnauf AMF

Weiter

Odmítnutí odpovědnosti

Knauf Ceiling Solutions s.r.o.
Chlumčanského 5
180 00 Praha 8
Česká republika

Tel.: 266 790 130

E-Mail: [email protected]

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG
Elsenthal 15
94481 Grafenau
Spolková republika Německo

Tel.: +49 (0) 8552 / 422 00
Fax: +49 (0) 8552 / 422 30
E-Mail: [email protected]

Odpovědný zástupce
Jednatel: pan Karl Wenig

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném na registračním místě v Passau
No. HRA 7069

VAT reference number
DE131249009

PRÁVNÍ REFERENCE

Odpovědnost

Tato webová stránka byla vytvořena s náležitou péčí a její obsah je pravidelně přezkoumáván. Odpovědnost za přesnost, aktuálnost, úplnost a trvalou dostupnost je nicméně omezena na případy hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení. Závazné informace, rady, doporučení nebo prohlášení jsou poskytovány pouze v rámci individuální komunikace s našimi klienty. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, přidávat, omezovat nebo dokonce přerušit naši internetovou službu. Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích osob, jejichž obsah nemáme žádný vliv. Tyto obsahy nepřijímáme jako naše, protože nemáme žádný vliv na jejich prezentaci a úpravu. Provozovatel nebo provozovatel jakéhokoli propojeného webu je vždy odpovědný za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů příslušného webu.

Autorská práva

Rozvržení webu, jakákoli grafika a obrázky používané stejně jako obsah těchto stránek je chráněn autorským zákonem. Zřetelně si vyhrazujeme všechna majetková práva. Obzvláště každé kopírování, editace, zveřejňování a jakýkoli jiný způsob použití vyžaduje naše písemné přijetí, pokud není akce povolena bez písemného souhlasu, pokud to zákonem stanoví.

Prohlášení o ochraně soukromí

Ochrana osobních údajů společnosti Knauf Ceiling Solutions

Ochrana osobních údajů má pro společnost Knauf AMF zásadní význam. Proto bychom vás rádi informovali o tom, jak chráníme vaše soukromí, když nám poskytnete své osobní údaje a jak získáte informace o poskytnutých službách. Samozřejmě dodržujeme zákonná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů podle zákona Spolkové republiky Německo a my se těmito odkazy na odpovědné zacházení s vašimi údaji zavázáme.

Shromažďování údajů souvisejících s užíváním

Následující obecné technické informace budou shromažďovány automaticky při přístupu na web: typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobné informace. Jedná se pouze o informace, které neumožňují vyvodit žádné závěry ohledně vaší osoby. Tento sběr a ukládání dat lze kdykoli zrušit s okamžitým účinkem na budoucnost.

Sběr osobních údajů

V případě, že jste požádáni o poskytnutí osobních informací na našich webových stránkách, jako je jméno, adresa nebo telefonní číslo, použití těchto informací podléhá zvláštním ustanovením a vyžaduje předchozí písemný souhlas. Toto přijetí může být kdykoli zrušeno s okamžitým účinkem na budoucnost. Kontaktujte nás:
[email protected]
Vaše osobní údaje používáme v souladu s právními předpisy pouze pro účely technické správy webových stránek, řízení zákazníků, poptávky a marketingu v požadovaném rozsahu.
Vaše údaje jsou převedeny pouze na společnosti skupiny Knauf a na spolupracující obchodníky, řemeslníky a podnikatele společnosti Knauf AMF.

Použití souborů cookie společností econda

Pro vlastní návrh a optimalizaci tohoto webu shromažďujeme a ukládáme anonymní údaje a pomocí uživatelských profilů econda GmbH (www.econda.de) vytváříme pseudonymy. Pro tento účel je možné používat soubory cookie, které umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Profily uživatelů nejsou sloučeny společně s informacemi o nosiči pseudonymu bez výslovného souhlasu návštěvníka. Zejména adresy IP jsou okamžitě po převzetí nezpoznatelné, což znemožňuje přiřadit uživatelské profily adresě IP. Návštěvníci tohoto webu mohou zrušit kdykoliv tento sběr a ukládání dat s okamžitým účinkem na budoucnost.

Použití cookies společností Google

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou službu pro analýzu poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované cookie o vašem používání webových stránek budou předávány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě, že je na této webové stránce aktivována IP anonymisa, vaše IP adresa bude zkrácena v oblasti členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá adresa IP nejprve převedena na server Google v USA a zkrácena tam. Na této webové stránce je aktivní anonymita IP. Společnost Google tyto informace použije jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek provozovatelům webových stránek a poskytováním dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a využíváním internetu. Adresa IP, kterou váš prohlížeč zprostředkuje v rámci služby Google Analytics, nebude spojena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici. Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení prohlížeče, nicméně prosím, mějte na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci používat plnou funkcionalitu tohoto webu. Můžete také odhlásit ze služby Google Analytics s účinkem do budoucna tím, že stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics pro svůj aktuální webový prohlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vaše práva

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli získat informace o vašich osobních údajích. Na požádání vás budeme písemně informovat do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti, a to jak a která Vaše osobní data u nás zpracováváme. Váš požadavek může být podán písemně na níže uvedenou adresu nebo e-mailem na adresu [email protected]. Podobně máte právo požadovat opravu nebo smazání Vašich osobních údajů, které jsme shromáždili a které mohou být neúplné, nesprávné nebo zastaralé. Ujišťujeme Vás, že Vaše data budou zpracovávána pouze tehdy, pokud bude uděleno povolení podle obecných nařízení o ochraně dat. Osobní údaje budou smazány, pokud souhlas zrušíte, zpracování osobních údajů k plnění původního účelu již nebude zapotřebí nebo zpracování osobních údajů by bylo protiprávní. To se nevztahuje na osobní údaje, které jsou vyžadovány pro fakturační a účetní účely nebo které podléhají zákonné povinnosti uchovávat. Kromě toho máte právo získat data ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo je nechat předat třetí straně. Pokud se domníváte, že porušujeme platné předpisy na ochranu údajů, máte možnost kontaktovat nás na adrese [email protected]. Jinak máte právo obrátit se na orgán dozoru. Abychom ochránili vaše soukromí a bezpečnost, dovolujeme si předem ověřit vaši totožnost, předtím, než vám poskytneme jakékoli informace poštou nebo provedeme příslušnou opravu nebo odstranění.

Použití technologie wireminds

Pro marketing a optimalizaci používáme produkty společnosti wiredminds GmbH (www.wiredminds.de). Tyto produkty shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje a používají je k vytváření profilů využití pod pseudonymem. Tyto profily využití jsou plně anonymizovány, pokud je to možné a vhodné. My a wiredminds používají na tomto webu soubory cookie a / nebo webové majáky (také známé jako sledovací pixely). Přenášíme údaje, které shromažďujeme o vás, které mohou obsahovat i osobní údaje, na drátové nebo drátové mýty shromažďuje tato data přímo. Wiredminds je oprávněn používat informace, které necháte za sebou navštívit naše webové stránky k vytvoření anonymizovaných profilů využití. Shromážděné údaje nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníků na těchto webových stránkách bez výslovného souhlasu dotčené strany a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Jakékoli zaznamenané adresy IP se okamžitě anonymizují vymazáním posledního číselného bloku. Povolení k shromažďování a uchovávání údajů v budoucnu může být kdykoli zrušeno.

Vyloučit ze sledování

Zabezpečení

Používáme mnoho technických a organizačních bezpečnostních opatření k ochraně vašich osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob.

Právo na informace

Budeme Vás bez zbytečného odkladu informovat podle platných zákonů, zda a jaké osobní údaje jsou o vás uloženy. V případě nesprávného ukládání dat i přesto, že budeme usilovat o to, abychom byli přesní a aktuální, budeme je opravovat na základě Vašeho požadavku.

Pokud máte otázky týkající se ochrany dat a ochrany osobních údajů společnosti Knauf AMF Kontaktujte nás kdykoliv na adrese: [email protected]

Použitá vyobrazení

© arthurdent stock.adobe.com
© ambrozinio stock.adobe.com
© Marco2811 stock.adobe.com
© Sergey Mironov shutterstock.com
© Pakhnyushchy shutterstock.com
© everything possible shutterstock.com
© beerphotographer fotolia.com
© RoboLab shutterstock.com
© Johnny Greig istockphoto.com