Knauf Ceiling SolutionsKnauf Ceiling Solutions

Vždy orientovaní na řešeníKnauf Ceiling Solutions - pro vysoký výkon

Přehledně

Každý prostor a každý podhled má své vlastní individuální potřeby a požadavky: jednou je to zvláštní akustika např. v přednáškových sálech a zasedacích místností. Jindy je to čistota a hygiena a někdy je to speciální tepelná a požární odolnost a nebo jen kreativní design.
My Knauf Ceiling Solutions máme pro Vás vždy správné řešení!

Akustika

Dále

Celý rozsah zvukové pohltivosti

 • Zvuková pohltivost - a odrazivost

  Rozsah hodnot zvukové pohltivosti je zcela pokryt od vysoce pohltivých až po zcela odrazivé.
 • Akustika u KCS

  Použitím řešení podhledů od Knauf Ceiling Solutions můžete dosáhnout v místnosti té nejlepší akustiky. Pro dobrý poslech i dobrou pohodu. Více zde

Požární ochranau Knauf Ceiling Solutions

KCS a požární ochrana

Důsledným navrhováním a prováděním budov podle požárně bezpečnostních pravidel mohou být ochráněny lidské životy a zároveň minimalizovány škody na hmotném i nehmoitném majetku.

Více zde

Materiál & Design

Dále

Design podhledu v novém světle

 • Odhalte nové možnosti!

  Použitím podhledových systémů od Knauf Ceiling Solutions můžete současně řešit akustiku, design i požární odolnost podhledů v místnosti. Více zde
 • Vlastní návrh podhledů - neomezená paleta nápadů

  Použitím technologie Varioline - digitálním postiskem desek - je možné pro každý prostor nabídnout vlastní charakter. Více zde

Čistota a hygienaŘešení pro zdravotnická zařízení od Knauf Ceiling Solutions

Hygiena a akustika

My u Knauf Ceiling Solutions víme, že zdravotnická zařízení kladou vysoké nároky na hygienu v místnostech a tím i na stropech. Dalším aspektem, kterému se ne vždy věnuje pozornost, ale je stejně důležitý, je akustické klima v místnosti.

Více zde

Dokladování prováděných konstrukcí

Dále

Dokladování prováděných konstrukcí

 • Doklady předkládané při předávání podhledů Knauf Ceiling Solutions

  Velmi často odpovídáme dotaz na doklady potřebné při předávání stavby v rámci kolaudačního řízení. Odpověď je relativně jednoduchá :

  Je nutno dodržet ustanovení daná zákonem (č.22/1997 Sb ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

  montážní firma, která dílo předává, vystavuje Prohlášení o shodě, kterým potvrzuje shodu provedeného díla s odzkoušeným vzorem, a předkládá doklady technických parametrů použitého systému.
  Více zde