Knauf Ceiling SolutionsKnauf Ceiling Solutions

Akustické podhledy a stěnové obkladyOchrana před hlukem od Knauf Ceiling Solutions

Perfektní akustika

Náš požadavek na podhledové a stěnové systémy není nic jiného než dosažení perfektní prostorové akustiky s nadčasovým elegantním designem. Vašemu prostoru se flexibilně přizpůsobíme (i dodatečně) abychom pomohli splnit současné akustické požadavky a designový koncept.

Dále

PODHLED JAKO AKUSTICKY FUNKČNÍ PRVEKVelký potenciál v oblasti prostorové akustiky

Podhled velmi přispívá k akustice místnosti. Zatím měl architekt nebo projektant na výběr mezi hladkými materiály s nízkou zvukovou pohltivostí nebo perforovanými materiály s vysokou zvukovou pohltivostí, ale s přiznanou perforací. Tato doba je za námi. Akustické podhledy AMF v sobě spojují vysokou podélnou vzduchovou neprůzvučnost s vysokými hodnotami zvukové pohltivosti a současně nabízejí i často žádaný elegantní hladký vzhled. Ale to není vše: díky různým akustickým vlastnostem produktů AMF je možné akustiku v prostoru "ladit": dosáhnout optimální doby dozvuku a srozumitelnosti podle druhu užívání a charakteru místnosti (příkladem jsou školní třída nebo hlediště v kině). Toho bylo dříve možné dosáhnout jen s velkým úsilím, a proto tato řešení byla téměř vyhrazena pro kongresové haly nebo společenské prostory. S akustickými podhledy AMF je možné vylepšit akustiku kanceláří, konferenčních a výstavních síní, předsálí a chodeb, učeben, poslucháren i divadel. Všude může být dobrá akustika. Tím se zvyšuje pocit pohody, koncentrace a vnímavost, podporuje se výkonnost i zdraví pobývajících. To je možné i díky novým výrobkům, které kombinují různé materiály v sendvičové konstrukci. Kromě toho je možné nabídnout i optimální požární bezpečnost, efektivní a snadnou údržbu, které se pro provoz ukazují jako velmi žádané.

Dále

Kde je nutná dobrá akustika

Hotely & Gastronomie

Centra volného času, stadiony, sportovní haly

Kacelářské a správní budovy

Dále

Výrobky pro perfektní akustiku

Dále

PARAMETRY ZVUKU

Zvuková pohltivost

Vysvětlení pojmů

Jednoduše by se mohlo říci, že za ‚slyšitelnost’ (strašný pojem) je v místnosti zodpovědná zvuková pohltivost. Za zvukovou pohltivost považujeme souhrn akustických vlastností/pohltivostí všech ploch v mistnosti. Na ní záleží, zda je prostor vnímán jako "zahalený" - s velkým dozvukem, nebo zatlumený, a především, jak hlasitě zdroj zvuku/hluku působí. Co se rozumí pod označením ,zvuková pohltivost'? Je tak označováno snížení zvukové energie v místnosti ztrátou energie zvukových vln na povrchu stavebních dílů, zařízení a obecně materiálů v místnosti. Zvukovou energii pohlcují a nebo odrážejí všechny předmněty v místnosti : mobiliář, závěsy, koberce, a také přítomné osoby. Správně zvolené materiály, které společně pohlcují vhodným způsobem zvukovou energii, potom zajistí, že prostor je vnímán jako akusticky přijatelný. Schopnost materiálů ,pohlcovat' zvukové vlny je dána jejich materiálovou povahou. Porézní, otevřené nebo perforované materiálu absorbují zvukové vlny za normálních podmínek velmi dobře. Hladké, uzavřené materiály zvuk odrážejí.

,Dobrou slyšitelností' se popisují akustické podmínky, které zajišťují co nejlepší přenos zvukové informace od zdroje k posluchači při zajištění co nejmenších šumů.

Podélná vzduchová neprůzvučnost

Vysvětlení pojmů

Strop místnosti, stejně jako ostatní ohraničující konstrukce, přispívá k přenosu zvuku mezi jednotlivými místnostmi. Proto je důležité, aby materiál podhledů vykazoval co nejvyšší hodnoty podélné vzduchové neprůzvučnosti. Zde se nejedná jako v případě zvukové pohltivosti o optimalizaci hodnot, nýbrž hledání maximálních hodnot. Podhledové systémy Knauf Ceiling Solutions dosahují vysokých hodnot neprůzvučnosti a jsou proto dobrým prostředkem pro řešení omezení přenosu zvuku mezi prostorami.

Mohlo by Vás také zajímat